İletişim İçin: 0212 291 21 80
Dr.İhsan Başaran

Orta Yüz Germe

Orta yüz yaşlanması kendisini iki şekilde gösterir. İlki, her iki alt göz kapağı altında giderek ilerleyen bir boşalma ve bunun oluşturduğu çöküklük, ikincisi ise, aşağı doğru yer değiştiren yanakların gülme çizgisi üzerinde toplanmaları sonucu gülme çizgisinin derinleşmesidir. Adeta yanak bölgesi aşağı doğru kayarak üst bölgede yani gözaltlarında bir eksiklik oluştururken alt bölgede bir fazlalık oluşturmaktadır.

Daha önceleri yüz germe ameliyatları ile düzeltilmeye çalışılan bu sorunlarda klasik yüz germe ameliyatları ile beklenen iyileşmenin sağlanamaması sadece bu bölgeye yönelik operasyonların uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Genellikle 40 lı yaşlarındaki bu grup hastalarda klasik yüz germe ameliyatlarında müdahale edilen alt yüz-boyun bölgesi sorunları belirgin değildir. Bu grup hastalarda, alt göz kapağında kirpiklerin altından yapılan bir kesi ile girilerek hem alt göz kapaklarındaki torbalanmayı azaltıcı işlemler yapılırken sarkan yanak bölgesinin yukarı alınması mümkündür.