İletişim İçin: 0212 291 21 80
Dr.İhsan Başaran

FUE SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ

Dünyada ve Türkiye’de uygulanan son saç ekimi tekniği olan FUE (Follicular Unit Extraction) hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar üreten bir saç ekimi işlemidir. FUE ile tüm saç ekimi işlemlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden alınan canlı saç köklerinin tek tek başın saçsız bölgesine transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

Saç ekiminde uygulanan diğer teknik olan FUT yönteminden farklı olarak bu yöntemde foliküler üniteler(greftler) doğrudan derinin kök seviyesinden çıkarılır. FUE'de donör yani verici alanda neşter kullanılmaz, dikiş atılmaz ve köklerin alındığı bölgede herhangi bir iz kalmaz. Hastaya hiçbir komplikasyon yaratmadan, günlük yaşamından alıkoymadan saçsızlık sorunu çekenleri yeniden saçlarına kavuşturur. FUE ve FUT tekniklerinde gretleri çıkarma yöntemleri farklıyken elde edilen köklerin yeni yerlerine yerleştirilmesi tamamen aynıdır.

Saç dökülmesi problemi 18 yaşından itibaren her dokuz erkekten birinde saçların tamamen kaybedilmesi olarak görülür. Saç dökülmesi, tüm erkeklerde en azından saçların seyrelmesi olarak görülmektedir. Kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkileyen bir sorundur.

Foliküler Ünite Ekstraksiyonu'nun (FUE) Seçilmesi Gereken Durumlar

Operasyondan sonra zaman zaman başın tamamı traş edilmek isteniyorsa FUE tedavisi uygundur. Çünkü FUT ile yapılan saç ekimlerinde ense bölgesinde ince bir şerit halinde iz kalır. Bu iz saç 0 veya 1 numara diye tabir edilen seviyede kesilmezse belli olmayacaktır.

Eğer kapatılacak alan az ise yani dökülme yeni başladıysa genellikle FUE tekniği tercih edilmektedir. Mesela şakak açıklıkları, yanık iz tedavisi gibi tedavilerde FUE tercih edilmektedir. Çok genç ve cilt elastikiyeti çok yüksek hastalar geniş skar geliştirme eğiliminde olduklarından FUE tercih edilir.

FUE İşleminin Aşamaları

Önce ense saçlarının traş edilmesi ile başlanır. Diğer yönteme göre daha geniş bir alan hazırlanması gerekir.

Köklerin alınacağı bölge lokal anestezi yapılarak uyuşturulduktan sonra çok ince iğnelerle köklere tek tek girilerek çıkarılır ve ekim yapılacak kanallara yerleştirilir.

Bu metod ile elde edilen greftler foliküler ünitelerden oluşmaktadır ve üzerinde bir işlem yapılmasına genellikle gerek yoktur.