İletişim İçin: 0212 291 21 80
Dr.İhsan Başaran

BURUN ESTETİĞİ

Estetik Cerrahinin özellikle ülkemizdeki uygulamalarında en sık yapılan işlemlerden biri estetik burun ameliyatlarıdır.

Doğru hasta seçimi

Estetik burun ameliyatları ile ilgili belki de ilk vurgulanması gereken konu burnun aynı zamanda bir solunum organı olarak taşıdığı önemdir. Dolayısıyla burun estetiği nedeniyle başvuran bütün hastaların aynı zamanda burundan nefes alma ile ilgili sorunlarının da değerlendirilmesi ve tedavi planına katılması gerekmektedir. Estetik burun ameliyatı olmak için başvuran hastalarda en sık gözlenen sorunlar;

-Burnun yüz ile orantısız derecede uzun olması,
-Burun sırtında kemer bulunması,
-Burnun çok geniş olması,
-Burun ucunun düşük olması,
-Burun ucunun kalın ve geniş olması,
Ameliyat öncesi değerlendirme

Özellikle burun gibi yüz anatomisinin en merkezi kısmını oluşturan bir organın herkeste farklı olması burunda yapılacak değişikliklerin de her burun için o hastaya özgü değişiklikler içermesini gerektirir. Ameliyat öncesinde yapılan değerlendirme öncelikle burnun fonksiyonel açıdan muayenesini içerir. Bu bağlamda burundaki eğrilikler, septum deviasyonu, konka hipertrofisi, burun içi valv mekanizmasının değerlendirilmesi sayılabilir. Ancak bu sorunlar saptandıktan sonra burundaki estetik sorunlara geçilir.

Genellikle burun ameliyatı için başvuran hastalar burunlarındaki sorunları kendi ifadeleri ile tanımlayabilirler. Estetik cerrahın değerlendirmesi belirtilen sorunların yüzün genel oranları içerisindeki yeri, düzeltilmesinin ne ölçüde mümkün olup olmayacağı ve bu değişikliklerin yüzün genel ifadesinde oluşturacağı yeni görünüme yöneliktir. Bir anlamda yeni burnun şekli konusunda hem hasta hem estetik cerrahın fikir birliğine ulaşması gerekir. Bugün bilgisayar programları, ameliyat öncesi çekilen resimler üzerinde yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla da başka bir yüz üzerinde – daha önce ameliyat olmuş hastalar veya magazin resimleri gibi- değil de ameliyatın yapılacağı hastanın yüz anatomisi üzerinde yorum yapmak mümkün olmaktadır.

Ameliyat Tekniği

Burun estetik ameliyatları açık veya kapalı teknikle uygulanabilir. Her iki yöntemin de avantaj ve dezavantajları vardır. Kapalı teknikte burun deliklerinin iç kısmında yapılan küçük bir kesi ile burnu oluşturan kıkırdak ve kemik yapılara ulaşmak mümkündür. Açık teknikte burun deliklerini birbirinden ayıran yapının orta kısmında yapılan enine bir kesi kullanılarak burun anatomisine doğrudan ulaşılır. Ameliyat burundaki sorunlarla ilişkili olmak üzere ortalama 2-3 saat sürer ve hasta burun üzerine yerleştirilen bir alçı ile uyanır. Hastalar, genellikle ameliyat olunan günün gecesini hastanede geçirdikten sonra ertesi sabah hastaneden çıkabilirler.

Ameliyat Sonrası Bakım

Burun estetik ameliyatlarından sonra hastanın sosyal hayatına dönmesi yaklaşık 1 hafta sürer. Bu süre zarfında, burun üzerinde alçı olmaktadır ve hasta, ameliyat bölgesine fiziksel temas olacak ortamlardan uzak durması gerekir. Hastalar genellikle ilk 2 günden sonra rahatlıkla günlük işlerini yapabilecek durumdadırlar. İlk haftanın sonunda alçı çıkarılarak özel bantlarla burun tekrar kapatılır. Bu pansumanın süresi cildin kalınlığı ve şişme olasılığı dikkate alınarak tespit edilirse de yaklaşık 7-10 gün arasındadır.

Estetik burun ameliyatı, sanıldığının aksine ağrılı bir ameliyat değildir. Ameliyatın olduğu gün bir miktar ağrıdan bahsedilirse de bu hastanede kalınan sürede rahatlıkla ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Hastaların daha ziyade rahatsız oldukları konu burundan nefes alamamaları ve şişliktir. Yeni uygulanan delikli silikon splint ile bu sorun da kısmen hafifletilmiştir. Burun tamponu amacıyla eskiden kullanılan uzun bez tamponlar artık yerini küçük silikon siplintlere bırakmıştır. Dolayısı ile hastaların tamponla ilgili endişelenmeleri gereksizdir.

Birkaç Önemli Not…

Burun yüzün merkezindeki konumu nedeniyle estetik anlamda hemen herkesin çok kolay yorum yapabileceği bir organdır. Ancak bu durum burun estetik ameliyatlarının kolay olduğu anlamına gelmez. Burun, estetik olarak da yüz için merkezi bir önem taşır. Özellikle başarısız ameliyatların hastalar açısından oluşturduğu hayal kırıklığı düşünüldüğünde bu ameliyatların yeterli bilgi ve deneyime sahip cerrahlar tarafından uygulanmasının önemi ortaya çıkar. Bu anlamda ameliyat öncesinde hastanın beklentilerinin ne kadarının böyle bir ameliyatla karşılanabileceğinin belirlenmesi çok önemlidir. Zira özellikle deri kalitesindeki farklılıklar her burunda beklenen sonuçların alınmasına imkân vermez. Bazen hastaların beklentisinin aksine daha küçük bir burun değil belirli bölgeleri daha büyük ancak yüz hatları ile daha uyumlu bir burun daha doğru bir ameliyat seçeneğidir. Geçmişteki uygulamalardan farklı olarak bugün en başarılı burun estetik ameliyatı en doğal en uyumlu ve ameliyatlı olduğu en az fark edilen- burundur.

Burun, estetik anlamda yüz anatomisinin bir parçası olarak alın, yanaklar ve çene ile birlikte değerlendirilir. Bu bağlamda, burnun anatomik görünümünü en çok etkileyen bölge belki de “çenedir”. Özellikle küçük ve geriye doğru yerleşimi olan bir çene yapısı burundaki sorunların daha belirgin hale gelmesine yol açar. Hedeflenen düzeltmelerin teknik olarak yapılmasına rağmen bu tür burunlarda çenedeki sorunlar düzeltilmeden burun anatomik olarak yüz hatları ile beklenen uyumu sağlamayabilir. Ameliyat öncesi değerlendirmede bu tür hastalara çeneye yönelik girişimlerin burnun estetik görünümüne katkısının anlatılması gerekir.

En iyi ellerde dahi burun ameliyatı her zaman bir belirsizlik riski taşır. Bu daha ziyade cilt yapısındaki değişikliklere bağlıdır. Burun ameliyatları teknik olarak burun kıkırdak ve kemik yapısına yönelik bir ameliyattır. Derinin, bu anlamda pasif olarak, altında oluşturulan değişikliklere uyum sağlaması beklenir. Ancak her cilt yapısı ve her hasta aynı şekilde iyileşmez. Bu nedenle bazı hastalarda revizyon ameliyatı yapılması gerekebilir. Böyle bir işlem gereken vakalarda ameliyattan sonra en az 6 ay süre geçmesi gerekmektedir.

Son olarak estetik burun ameliyatlarında hedeflenen değişiklerin özellikle koyu tenli, kalın ve yağlı cildi olan hastalarda açık tenli, ince ve kuru ciltli hastalara göre daha uzun süre alacağı bilinmelidir. Bu süre en az 6ay olmakla birlikte iyileşme sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğü kabul edilir.